Polityka jakości

 • 1. Rozwój oferty szkoleniowej i doradczej oraz programowej zgodnie z oczekiwaniami klientów i zmianami zachodzącymi na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.
 • 2. Przygotowanie oferty dotyczącej szkoleń dedykowanych oraz doradztwa zamkniętego, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań potrzeb klienta.
 • 3. Spełnianie wymagań związanych z jakością świadczonych usług oraz założeń powstałych w procesie badania potrzeb klienta.
 • 4. Zachowanie poufności danych wymienianych w całym procesie wykonywania usługi dla klienta, a także po jej zakończeniu.
 • 5. Szacunek dla praw autorskich – zarówno dotyczący materiałów dydaktycznych dostarczonych przez naszych trenerów jak i informacji, projektów, fragmentów kodu itp. udostępnianych przez klienta w trakcie i po zakończeniu usługi.
 • 6. Dobór kadry trenerskiej na podstawie wiedzy i doświadczenia oraz opinii zewnętrznych i informacji zwrotnych otrzymywanych od Klienta po zakończeniu szkolenia.
 • 7. Doskonalenie usług szkoleniowych bezpośrednio poprzez kontakt z klientem. Wykonywanie analizy potrzeb przez specjalistę z dziedziny, której ma dotyczyć szkolenie oraz udostępnianie ankiet wstępnych i podsumowujących szkolenie.
 • 8. Działanie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesowej.
 • Dokument sporządzono w dniu: 01.07.2019r.
  Sprawdził: Anna Sadziak