Trychologia

Trychologia (gr. trikhos – włos; logos – nauka) to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób włosów oraz skóry owłosionej głowy. Wyróżnia się trychologię medyczną oraz kosmetyczną. Trychologia medyczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem, a trychologia kosmetyczna profilaktyką oraz zabiegami pielęgnacyjnymi, których celem jest poprawa stanu włosów i skóry głowy.

Trycholog podczas pierwszej wizyty przeprowadza szczegółowy wywiad oraz przeprowadza badanie trichoskopowe skóry głowy, co daje mu pełny obraz problemu trychologicznego.
Bardzo pomocne w ocenie problemu, będą aktualne wyniki laboratoryjne, zlecone przez lekarza rodzinnego, endokrynologa lub dermatologa. Są to między innymi:
 • ‣ Morfologia
 • ‣ OB/CRP
 • ‣ Ferrytyna
 • ‣ Żelazo
 • ‣ Witamina B12
 • ‣ Witamina D3
 • ‣ TSH
 • ‣ FT3
 • ‣ FT4
 • ‣ Anty TPO
 • ‣ Anty TG